Quyết định 383/QĐ-BTC

Quyết định 383/QĐ-BTC năm 2009 đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 383/QĐ-BTC đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 383/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM 2.1C THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BTC NGÀY 13/01/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót điểm 2.1c Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính như sau:

Đã in

Sửa lại

“ 2.1…

c) Không bị xử lý về các hành vi vi phạm khác (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền thuộc thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Hoặc không bị xử phạt quá 3 lần với mức phạt tiền thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục hải quan”.

“2.1…

 c) Không bị xử lý về các hành vi vi phạm khác (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền không quá 2 lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi Cục trưởng hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Sở Tài chính;
- Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Website Chính Phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT; TCHQ (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 383/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu383/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo07/03/2009
Số công báoTừ số 141 đến số 142
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 383/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 383/QĐ-BTC đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 383/QĐ-BTC đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu383/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành24/02/2009
     Ngày hiệu lực01/01/2009
     Ngày công báo07/03/2009
     Số công báoTừ số 141 đến số 142
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 383/QĐ-BTC đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 383/QĐ-BTC đính chính điểm 2.1c Thông tư 05/2009/TT-BTC

         • 24/02/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/03/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực