Quyết định 385/QĐ-TTg

Quyết định 385/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1070/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế để quản lý đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo Quy chế hoạt động, quy hoạch và tiến độ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

- Các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 27 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ cụ thể bao gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định theo thẩm quyền.

2. Biên chế:

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
 



Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 385/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu385/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2006
Ngày hiệu lực01/04/2006
Ngày công báo17/03/2006
Số công báoTừ số 16 đến số 17
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 385/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu385/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành09/03/2006
        Ngày hiệu lực01/04/2006
        Ngày công báo17/03/2006
        Số công báoTừ số 16 đến số 17
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 385/2006/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô,Thừa Thiên Huế