Quyết định 385/QĐ-KTNN

Quyết định 385/QĐ-KTNN năm 2011 thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 385/QĐ-KTNN thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 385/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐÀO TẠO TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ. Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò do Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ quy định.

Điều 2. Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò gồm: Trưởng Chi nhánh (tương đương Trưởng phòng); các Phó trưởng Chi nhánh (tương đương Phó trưởng phòng); viên chức và người lao động của Chi nhánh. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng Chi nhánh, Phó trưởng Chi nhánh và tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên KTNN, Văn phòng Đảng- Đoàn thể;
- UBND Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TCCB (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 385/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu385/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2011
Ngày hiệu lực24/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 385/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 385/QĐ-KTNN thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 385/QĐ-KTNN thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu385/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành24/03/2011
        Ngày hiệu lực24/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 385/QĐ-KTNN thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 385/QĐ-KTNN thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò

            • 24/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực