Quyết định 3854/QĐ-BYT

Quyết định 3854/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất thuốc Methadon phục vụ công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2010-2015 (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3854/QĐ-BYT 2013 danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thuốc Methadon 2010 2015


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3854/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SẢN XUẤT THUỐC METHADONE PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ GIAI ĐOẠN 2010-2015 (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-BYT ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Sản xuất và sử dụng thuốc Methadone tại Việt Nam giai đoạn 2010-2015”;

Căn cứ Quyết định số 4178/QĐ-BYT ngày 26/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp dược phẩm trong nước tham gia sản xuất thuốc Methadone;

Căn cứ Biên bản số 376/BB-BYT ngày 21/5/2013 của Bộ Y tế về việc họp Hội đồng thẩm định cơ sở đăng ký tham gia sản xuất thuốc Methadone tại Việt Nam;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 7445/VPCP-KGVX ngày 06/9/2013 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất thuốc Methadone phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2010-2015 (Đợt 1), bao gồm:

1. Công ty cổ phần dược Danapha,

2. Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1,

3. Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây,

4. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha,

5. Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar.

Điều 2. Các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất thuốc Methadone phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2010 - 2015 có trách nhiệm:

1. Tổ chức nghiên cứu, tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc Methadone để được xem xét cấp số đăng ký lưu hành phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2010-2015.

2. Sản xuất, kinh doanh thuốc Methadone theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo-Văn xã);
- Lưu: VT, QLĐ, HIV/AIDS.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3854/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3854/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3854/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3854/QĐ-BYT 2013 danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thuốc Methadon 2010 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3854/QĐ-BYT 2013 danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thuốc Methadon 2010 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3854/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3854/QĐ-BYT 2013 danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thuốc Methadon 2010 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3854/QĐ-BYT 2013 danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thuốc Methadon 2010 2015

            • 30/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực