Quyết định 3866/QĐ-BGTVT

Quyết định 3866/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3866/QĐ-BGTVT “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 3866/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP BỘ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM NHIÊN LIỆU KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) CHO XE BUÝT TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét Tờ trình số 515/CV-R&D ngày 12/12/2008 của Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh” (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả vào công tác quản lý môi trường của Ngành. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam và các Ông (Bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ


 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG CẤP BỘ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”

(Kèm theo Quyết định số 3866/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Chu Mạnh Hùng

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Cao Trọng Hiền

Giám đốc Trung tâm Môi trường, Trường Đại học GTVT

Ủy viên phản biện

3

TS. Đỗ Hữu Đức

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ủy viên phản biện

4

TS. Khương Kim Tạo

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia

Ủy viên

5

KS. Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc Trung tâm R&D, Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam

Ủy viên

6

ThS. Trần Quang Hà

Chuyên viên Vụ KHCN, Bộ GTVT

Ủy viên

7

ThS. Trần Ánh Dương

Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3866/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3866/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3866/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3866/QĐ-BGTVT “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3866/QĐ-BGTVT “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3866/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành25/12/2008
        Ngày hiệu lực25/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3866/QĐ-BGTVT “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3866/QĐ-BGTVT “Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”

            • 25/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực