Quyết định 3867/QĐ-BKHCN

Quyết định 3867/QĐ-BKHCN năm 2017 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia phân định thu nhận dữ liệu tự động


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3867/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8021-1:2017
ISO/IEC 15459-1:2014

Công nghệ thông tin - Kthuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 1: Đơn vị vận tải đơn chiếc.

2.

TCVN 8021-2:2017
ISO/IEC 15459-2:2015

Công nghệ thông tin - Kthuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 2: Thủ tục đăng kí.

3.

TCVN 8021-3:2017
ISO/IEC 15459-3:2014

Công nghệ thông tin - Kthuật phân đnh thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 3: Quy tắc chung.

4.

TCVN 8021-4:2017 ISO/IEC 15459-4:2014

Công nghệ thông tin - Kthuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 4: Sản phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm.

5.

TCVN 8021-5:2017
ISO/EEC 15459-5:2014

Công nghệ thông tin - Kthuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 5: Đơn vị vận tải đơn chiếc có thể quay vòng (RTIs).

6.

TCVN 8021-6:2017
ISO/IEC 15459-6:2014

Công nghệ thông tin - Kthuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân đnh đơn nhất - Phần 6: Nhóm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3867/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3867/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3867/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia phân định thu nhận dữ liệu tự động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia phân định thu nhận dữ liệu tự động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3867/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia phân định thu nhận dữ liệu tự động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia phân định thu nhận dữ liệu tự động

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực