Quyết định 3868/QĐ-BYT

Quyết định 3868/QĐ-BYT năm 2009 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3868/QĐ-BYT bổ nhiệm cán bộ, công chức


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3868/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BYT ngày 28/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong Cơ quan Bộ Y tế;
Căn cứ kết luận của Ban Cán sự đảng tại phiên họp ngày 09/10/2009 sau khi xem xét đề nghị của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại công văn số 701/TCDS-TCCB ngày 30/9/2009 về việc bổ nhiệm cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Quốc Trọng, Tiến sĩ – Bác sĩ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế, giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế.

Điều 2. Ông Dương Quốc Trọng được hưởng phụ cấp chức vụ theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông; bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Dương Quốc Trọng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Nguyễn Bá Thủy;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3868/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3868/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2009
Ngày hiệu lực12/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3868/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3868/QĐ-BYT bổ nhiệm cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3868/QĐ-BYT bổ nhiệm cán bộ, công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3868/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành12/10/2009
        Ngày hiệu lực12/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3868/QĐ-BYT bổ nhiệm cán bộ, công chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3868/QĐ-BYT bổ nhiệm cán bộ, công chức

            • 12/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực