Quyết định 3869/QĐ-BKHCN

Quyết định 3869/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3869/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3869/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 ca Chính phng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 1592:2013
ISO 23529:2010

Cao su - Quy trình chung đchuẩn bị và n định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

2.

TCVN 1597-1:2013
ISO 34-1:2010

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mu thdạng quần, góc và cong lưi liềm

3.

TCVN 1597-2:2013
ISO 34-2:2011

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mu thnhỏ (Delft)

4.

TCVN 4867:2013
ISO 813:2010

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt do - Xác định độ bám dính với nền cứng - Phương pháp kéo bóc 90°

5.

TCVN 10524:2014
ISO 4081:2010

Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật

6.

TCVN 10525-1:2014
ISO 4642-1:2009

Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định

7.

TCVN 10525-2:2014
ISO 4642-2:2009

Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy

8.

TCVN 10526:2014
ISO 4641:2010

ng và cấu kiện ng cao su để hút và xả nước - Yêu cầu kỹ thuật

9.

TCVN 10527:2014
ISO 1658:2009

Cao su thiên nhiên (NR) - Quy trình đánh giá

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3869/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3869/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3869/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3869/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3869/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3869/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3869/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3869/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su

            • 19/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực