Quyết định 387/QĐ-TTg

Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 387/QĐ-TTg 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg về mức hỗ trợ phát triển sản xuất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2621/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII về đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-BNN-KTHT ngày 09 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 2621) về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

1. Đối với các hợp đồng tín dụng do các ngân hàng đã ký với khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi tại Quyết định 2621 trước thời điểm Quyết định 2621 bị bãi bỏ thì tiếp tục được thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng theo cơ chế ưu đãi tại Quyết định 2621.

2. Ngân sách nhà nước bố trí cấp bù cho các ngân hàng để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết nêu tại khoản 1 Điều này cho đến khi hợp đồng được tất toán. Quy trình thực hiện cấp bù tiếp tục được áp dụng theo Thông tư số 199/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).Thịnh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu387/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 387/QĐ-TTg 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg về mức hỗ trợ phát triển sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 387/QĐ-TTg 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg về mức hỗ trợ phát triển sản xuất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu387/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành10/04/2018
       Ngày hiệu lực10/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 387/QĐ-TTg 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg về mức hỗ trợ phát triển sản xuất

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 387/QĐ-TTg 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/QĐ-TTg về mức hỗ trợ phát triển sản xuất

        • 10/04/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/04/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực