Quyết định 3870/QĐ-BKHCN

Quyết định 3870/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3870/QĐ-BKHCN 2020 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3870/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA, CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC GIỮ CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hai (02) chuẩn đo lường quốc gia sau đây:

1. Chuẩn đo lường quốc gia quang thông:

a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo: Quang Thông

b) Tên chuẩn quốc gia: Chuẩn đo lường quốc gia Quang thông;

c) Số hiệu: V11.02.20

d) Ký mã hiệu của chuẩn đo lường: Bộ đèn chuẩn Quang thông:

- V11.02.20.01, kiểu Wi40/G 001;

- V11.02.20.02, kiểu Wi40/G 002;

- V11.02.20.03, kiểu Wi40/G 003.

đ) Nơi sản xuất, năm sản xuất:

- Nơi sản xuất: hãng Osram, Đức;

- Năm sản xuất: 2013;

e) Phạm vi đo, độ chính xác và các đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn quốc gia Quang thông:

Ký, mã hiệu

Dòng điện (A)

Điện áp (V)

Quang thông (lm)

Độ không đảm bảo đo (U95: k=2)

(%)

Wi 40/G 001

5,895

31,41

2966

0,66

Wi40/G 002

5,920

31,58

3035

0,66

Wi40/G 003

5,925

31,76

3015

0,66

2. Chuẩn đo lường quốc gia Mức áp suất âm thanh:

- Đại lượng đo: Mức áp suất âm thanh;

- Số hiệu: V12.01.17;

- Nơi sản xuất: Bruel & Kjaer, Đan Mạch;

- Năm sản xuất: 2015;

- Ký mã hiệu:

+ V12.01.17.01 (số seri: 2889928);

+ V12.01.17.02 (số seri: 2889929);

+ V12.01.17.03 (số seri: 2889931).

- Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

+ Kiểu: 4180;

+ Đường kính: 12,7 mm (1/2 in);

+ Dải tần: 1 Hz ÷ 20 kHz;

+ Độ không đảm bảo đo: 0,04 dB (k = 2; 95% CL) tại tần số tham chiếu 250 Hz.

Điều 2. Chỉ định Viện Đo lường Việt Nam (địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; ĐT: 024.38363242; Fax: 024.37564260) giữ các chuẩn đo lường quốc gia được quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2516/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Đo lường Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục TĐC;
- Lưu: VT, TĐC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3870/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3870/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2020
Ngày hiệu lực31/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(06/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3870/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3870/QĐ-BKHCN 2020 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3870/QĐ-BKHCN 2020 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3870/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýLê Xuân Định
       Ngày ban hành31/12/2020
       Ngày hiệu lực31/12/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (06/01/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3870/QĐ-BKHCN 2020 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3870/QĐ-BKHCN 2020 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

          • 31/12/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/12/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực