Quyết định 3886/QĐ-UBND

Quyết định 3886/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3886/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại Thanh Hóa 2020 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3886/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tnh về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê đất tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

Theo nội dung tại Công văn số 1487/UBND-THKH ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại Nguyễn Kim tại Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 651/TTr-SCT ngày 06/7/2015 về việc bổ sung Dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa; Công văn số 1693/SCT-QLTM ngày 22/9/2015 về việc báo cáo tiến độ đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa và bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Trung tâm thương mại hạng I).

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan; UBND thành phố Thanh Hóa và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành ph Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Ch
tịch UBND tnh;
- Lưu: VT, KTTC (HungYT25009).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3886/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3886/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3886/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3886/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại Thanh Hóa 2020 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3886/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại Thanh Hóa 2020 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3886/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành05/10/2015
       Ngày hiệu lực05/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3886/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại Thanh Hóa 2020 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3886/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trung tâm thương mại Thanh Hóa 2020 2015

           • 05/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực