Quyết định 389/QĐ-UBND

Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 389/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 389/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ LÔ SỐ 49 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG CẦN THƠ, PHƯỜNGHƯNG PHÚ, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch:

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8.

3. Phạm vi điều chỉnh, vị trí và giới hạn khu đất:

Khu đất điều chỉnh quy hoạch thuộc lô số 49, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Nam: giáp khu chuyên gia (theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000);

- Phía Đông Bắc: giáp khu dân cư;

- Phía Tây Nam: giáp đường Quang Trung - Cái Cui;

- Phía Tây Bắc: giáp Quốc lộ 1A (đường dẫn cầu Cần Thơ).

4. Quy mô diện tích:

- Khu đất quy hoạch có diện tích khoảng: 426.530m2;

- Dân số dự kiến khoảng: 7.000 người.

5. Cơ cấu điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh ranh đất quy hoạch cho phù hợp với hiện trạng đo đạc, hướng tuyến của Quốc lộ 1A (đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ) và đường Quang Trung - Cái Cui.

- Về giao thông: điều chỉnh kích thước vỉa hè, lòng đường và hướng tuyến của một số tuyến đường số 11, số 12, số 18, số 21 và một số tuyến đường nội bộ.

- Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

+ Trên phần đất xây dựng công trình y tế, bố trí thêm đất xây dựng cơ quan hành chính cấp phường;

+ Chuyển đổi 02 vị trí xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo, nhưng vẫn đảm bảo quy mô phục vụ;

+ Điều chỉnh các khu đất xây dựng chung cư thành đất xây dựng công trình phức hợp cao tầng kết hợp với dịch vụ, thương mại đa chức năng, nhà liên kế tái định cư và nhà phố liên kế;

+ Điều chỉnh hướng một số lô nhà liên kế.

6. Quy hoạch sử dụng đất:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (SAU KHI ĐIỀU CHỈNH)

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở:

137.296

32,19

 

Nhà liên kế:

107.060

 

 

Nhà biệt thự:

30.236

 

2

Đất công trình dịch vụ:

67.306

15,78

 

Công trình phức hợp cao tầng đa chức năng:

57,879

 

 

Trung tâm thương mại, dịch vụ:

9.427

 

3

Đất công trình công cộng:

34.864

8,17

 

Khu hành chính:

2.589

 

 

Nhà trẻ - mẫu giáo:

9.128

 

 

Công trình giáo dục:

10.132

 

 

Công trình y tế:

2.664

 

 

Nhà văn hóa:

10.351

 

4

Đất cây xanh - công viên:

37.629

8,82

5

Đất giao thông sân bãi:

149.435

35,04

 

Tổng cộng:

426.530

100,00

 

7. Quy hoạch không gian kiến trúc và cảnh quan:

7.1. Công trình phức hợp cao tầng đa chức năng:

Được quy hoạch dọc theo đường Quang Trung - Cái Cui, đường trục chính khu dân cư (đường số 22, lộ giới 54m) và đường dẫn cầu Cần Thơ (Quốc lộ 1A), cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%;

- Chiều cao công trình: được xác định theo góc tới hạn α ≤ 500;

- Tầng cao xây dựng công trình tối thiểu: 05 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh;

- Kiến trúc công trình xây dựng hiện đại và phải phù hợp với cảnh quan chung của khu vực.

7.2. Trung tâm thương mại, dịch vụ:

Được quy hoạch cặp theo đường Quang Trung - Cái Cui, với các chỉ tiêu về xây dựng như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%;

- Chiều cao công trình được xác định theo góc tới hạn α ≤ 500;

- Tầng cao xây dựng công trình tối thiểu: 05 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh;

- Kiến trúc công trình xây dựng hiện đại và phải phù hợp với cảnh quan chung của khu vực.

7.3. Công trình nhà trẻ mẫu giáo và công trình giáo dục:

Bao gồm các khu đất xây dựng trường mầm non, đất giáo dục.

- Mật độ xây dựng tối đa: 35%;

- Tầng cao xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của từng loại hình trường, số tầng cao tối đa không quá 05 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với các tuyến đường tiếp giáp.

7.4. Nhà văn hóa:

Bố trí gần với vòng xoay với diện tích khoảng 10.351m2, là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt, văn hóa, giải trí, các quy định khi xây dựng:

- Mật độ xây dựng tối đa: 30%;

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 30%;

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa: 03 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

7.5. Công trình hành chính:

Khu cơ quan hành chính có tổng diện tích khoảng 2.589m2, gồm trụ sở Ủy ban nhân dân và trụ sở công an cấp phường, các quy định khi xây dựng:

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,8;

- Tầng cao xây dựng công trình: từ 02 đến 03 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

7.6. Công trình y tế:

Tổng diện tích đất khoảng 2.664m2, các quy định khi xây dựng:

- Mật độ xây dựng tối đa: 30%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,2;

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa: 03 tầng;

- Khoảng lùi công trình: ³ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

7.7. Khu công viên giải trí:

Bố trí trên trục đường số 22 có lộ giới 54,0m; khu công viên trên các trục đường số 11, 12 và một số công viên nhỏ được bố trí xen lẫn trong khu ở. Trong công viên xây dựng các sân thể dục thể thao phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân.

7.8. Khu nhà ở:

7.8.1. Nhà ở liên kế và nhà ở tái định cư:

Là các dạng nhà chia lô, được xây dựng trên những nền đất riêng lẻ. Về quy hoạch không gian và hình thức kiến trúc được quy định theo điều lệ quản lý xây dựng trước đây.

- Mật độ xây dựng tùy theo diện tích đất, nhưng tối đa không quá: 90%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,6;

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa: 04 tầng;

- Khoảng lùi trước và sau nhà: được quy định cụ thể trong Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan.

7.8.2. Nhà ở dạng biệt thự:

- Mật độ xây dựng tối đa trên mỗi lô đất: 60%;

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,2;

- Tầng cao xây dựng công trình tối đa: 03 tầng;

- Khoảng lùi tối thiểu: 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của trục đường chính; lùi tối thiểu 1,0m phía sau nhà.

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LÔ NHÀ:

STT

Dạng lô nhà ở

Kích thước(m)

Diện tích (m2)

Tổng số hộ

1

Biệt thự (120 hộ)

10m x 20m

200

36

12m x 20m

240

44

15m x 20m

300

40

2

Nhà liên kế (1.069 hộ)

4m - 4,5m x 14m - 19,5m

56 - 87,75

465

5m - 5,5m x 14m - 19,5m

70 - 107,25

429

8m x 13 - 19,4m

104 - 155,2

177

3

Nhà tái định cư (194 hộ)

4m - 5,6m x 15,9m - 19,3m

63,6 - 108,08

199

 

Cộng:

1.390 lô

 

8. Quy hoạch điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

8.1. Quy hoạch san nền:

Cao độ san lấp tối thiểu: +2,3m (theo hệ cao độ Quốc gia - Hòn Dấu).

8.2. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Các tuyến đường trong khu quy hoạch có lộ giới và mặt cắt cụ thể như sau:

- Mặt cắt 1 - 1: đường số 22; có lộ giới 54m (4m - 12m - 22m - 12m - 4m);

- Mặt cắt 2 - 2: đường số 10B; có lộ giới 19m (4m-12m-3m);

- Mặt cắt 3 - 3: gồm đường số 10A, số 15 và số 30; có lộ giới 18m (3m - 12m - 3m);

- Mặt cắt 4 - 4: gồm đường số 7, số 8, số 9, số 27, số 26 và số 29 (đoạn từ đường số 1 đến đường số 10); số 1 và số 3 (đoạn từ đường số 24 đến đường số 29); có lộ giới 16m (4m - 8m - 4m);

- Mặt cắt 5 - 5: gồm đường số 1 và số 3 (trừ đoạn từ đường số 22 đến đường số 29); số 2, số 4, số 5, số 6, số 10A, số 11, số 12, số 13, số 14, số 16, số 17, số 18, số 19, số 20, số 21, số 23, số 25, số 28, số 31; có lộ giới 14m (3m - 8m - 3m);

- Mặt cắt 6 - 6: đường số 24, có lộ giới 15m (4m - 8m - 3m).

* Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:

- Góc vát công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo Bảng 7.11.1 của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 1996;

- Cao độ mép đường bình quân: +2,46m; cao độ mép lề ³ +2,61m (theo hệ cao độ Quốc gia - Hòn Dấu).

* Lưu ý:

- Cao độ xây dựng trên đây chỉ quy định đối với các công trình do Chủ đầu tư đã thi công trước khi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2006 về việc quy định quản lý về thiết kế các công trình hạ tầng tại Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ.

- Các công trình xây dựng sau văn bản nêu trên phải thực hiện bằng với cao trình chung của Khu đô thị, cụ thể: cao độ mép đường bình quân +2,5m, cao độ mép lề +2,7m. Do vậy, trong quá trình thi công cần có giải pháp xử lý (như: vuốt mái đường, hệ thống thoát nước,...) đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu quy hoạch.

8.3. Quy hoạch cấp nước:

8.3.1. Giải pháp cấp nước:

Nguồn nước phục vụ khu quy hoạch sử dụng từ Nhà máy nước Hưng Phú, nước cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt, đủ lưu lượng, áp lực và theo đúng các quy định hiện hành.

8.3.2. Mạng lưới đường ống:

- Đặt các tuyến ống theo mạng lưới vòng khép kín kết hợp với mạng phân nhánh;

- Sử dụng ống gang D250, ống PVC D220, PVC D168 và PVC D114;

- Ngoài ra trên mạng cấp nước có bố trí các trụ cứu hỏa (khoảng cách giữa các trụ không quá 150m).

8.4. Quy hoạch thoát nước:

8.4.1. Hệ thống thoát nước mưa:

- Nước mưa được thu vào hệ thống thoát nước mưa, tự chảy qua các cửa xả đặt tại vị trí thích hợp sau đó thoát ra các kênh, rạch bao quanh theo 02 hướng: rạch Cái Da và sông Hậu.

- Hệ thống thoát nước mưa: bố trí dọc các vỉa hè, hố ga được bố trí tại các vị trí thu nước thích hợp, khoảng cách giữa các hố ga là 12,0m - 14,0m;

- Sử dụng ống bê tông cốt thép đúc: D400, D600, D800 và D1200.

8.4.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường:

- Nước thải sinh hoạt của từng hộ gia đình phải được xử lý bằng hầm tự hoại, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định mới được thải ra hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung và qua trạm bơm để đưa về trạm xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Hưng Phú;

- Hệ thống thoát nước thải được đặt dưới vỉa hè dọc theo đường giao thông, sử dụng ống nhựa D250, D300.

8.5. Quy hoạch cấp điện:

8.5.1. Nguồn điện:

Nguồn được cấp từ trạm 110kV Hưng Phú, qua trục Quang Trung - Cái Cui dẫn vào khu quy hoạch.

8.5.2. Lưới điện:

- Tuyến trung thế: theo hướng phát triển chung của thành phố Cần Thơ, để đảm bảo mỹ quan và an toàn trong khu vực, tuyến trung thế phải được thiết kế đi ngầm trong các hầm kỹ thuật. Xuất tuyến bố trí dọc theo trục đường giao thông và kết nối thành mạch vòng. Đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến và tuân thủ các quy chuẩn ngành.

- Tuyến hạ thế: từ bảng điện hạ thế trong trạm phân phối hợp bộ, tuyến hạ thế được thiết kế đi ngầm bằng cáp XLPE (các đặc điểm kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC), cáp được luồn trong ống nhựa PVC chịu lực và đặt trong hầm kỹ thuật cung cấp đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực.

8.5.3. Hệ thống chiếu sáng:

Hệ thống đèn chiếu sáng được xây dựng mới, sử dụng đèn cao áp Sodium thế hệ mới, tiết kiệm điện, có công suất từ 150W- 250W. Tuyến dây chiếu sáng bố trí đi ngầm. Trụ đèn chiếu sáng độc lập, sử dụng trụ sắt tráng kẽm hình côn, bố trí phù hợp tùy theo khu vực. Độ cao treo đèn từ 8m đến 10m.

8.5.4. Trạm biến áp:

- Dọc theo tuyến trung thế đặt các trạm biến áp (loại trạm hợp bộ), các trạm được cấp điện từ 2 tuyến và được đặt tại trung tâm phụ tải;

- Tổng các trạm có dung lượng: 6.650KVA.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 77/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) và Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng cùng với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ hướng dẫn chủ đầu tư:

1. Tổ chức công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy hoạch, pháp luật.

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch sau khi có Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy hoạch xây dựng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong trường hợp huy động các nguồn vốn xây dựng khu quy hoạch để tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện theo đúng quy hoạch và pháp luật.

3. Có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư, đơn vị, cá nhân có liên quan để liên kết đầu tư các cơ sở hạ tầng giáp ranh khu đất quy hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 389/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu389/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 389/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 389/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 389/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu389/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành14/02/2008
       Ngày hiệu lực14/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 389/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 389/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

           • 14/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực