Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN

Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN năm 2015 về điều chỉnh tên và đề cương nhiệm vụ quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/QĐ-UBND.NN

Nghệ An, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN VÀ ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 2157/SNN-KHTC ngày 25/8/2015 v việc đề nghị điều chỉnh các nội dung dự án Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tnh Nghệ An đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chnh tên gọi và nội dung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 (tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tnh) như sau:

1. Tên dự án:

- Tên cũ: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

- Tên điều chỉnh: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Nội dung dự án:

- Tại Phần IV, đề cương nhiệm vụ dự án kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tnh Nghệ An đến năm 2030.

- Nội dung điều chnh: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo yêu cu tiến độ, cht lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ch tịch UBND tnh (để b/c);
-
Phó Chủ tịch NN;
-
Phó Văn phòng TM;
-
Trung tâm Nước SH và VSMTNT;
-
TP NN;
-
Lưu: VT, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3892/QĐ-UBND.NN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3892/QĐ-UBND.NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3892/QĐ-UBND.NN

Lược đồ Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3892/QĐ-UBND.NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3892/QĐ-UBND.NN cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực