Quyết định 39/2006/QĐ-BCN

Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm


BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 39/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tại Tờ trình số 01/TTr-CĐTP ngày 31 tháng 10 năm 2006;
heo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 


 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2006
Ngày hiệu lực28/12/2006
Ngày công báo13/12/2006
Số công báoTừ số 17 đến số 18
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2006/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành22/11/2006
        Ngày hiệu lực28/12/2006
        Ngày công báo13/12/2006
        Số công báoTừ số 17 đến số 18
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

            • 22/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực