Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN sửa đổi điểm 3 phụ lục 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 1349/QĐ-NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật giai giai đoạn 01/01/2006 – 31/12/2008 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 39/2007/QĐ-NHNN

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM 3 PHỤ LỤC SỐ 3 QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

3. Ngân hàng thương mại cổ phần:

Tên Ngân hàng

Loại NH

Ký hiệu

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín

3

39

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN(để B/c);
- VP Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, BTT, PC.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2007/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2007/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2007/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2007/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýPhùng Khắc Kế
       Ngày ban hành30/10/2007
       Ngày hiệu lực12/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-NHNN hệ thống mã ngân hàng giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước