Quyết định 39/2009/QĐ-UBND

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 39/2009/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT – BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ – CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bán sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc chứng nhận tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thực hiện như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ việc chứng thực di chúc và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Chí Linh cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

2. Tổ chức, các nhân có hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn các huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng được quyền lựa chọn việc công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các huyện sau khi có tổ chức hành nghề công chứng được thành lập, thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Tổ chức hành nghề công chứng đó chính thực hoạt động, việc chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện như quy định tại Khoản 1 Điều 1 của quyết định này.

Điều 2. Thời điểm chuyển giao được thực hiện như sau:

1. Đối với thành phố Hải Dương và huyện Chí Linh, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh, và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chấm dứt việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 Quyết định này. Những yêu cầu về chứng thực hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đã nộp đủ hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau thời hạn trên mà chưa giải quyết xong thì giao lại toàn bộ hồ sơ cho các Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Đối với các huyện khác, khi có tổ chức hành nghề công chứng được thành lập mới: Nếu chính thức hoạt động trước ngày 31/12/2009 thì thực hiện chuyển giao như tại Khoản 1 Điều này. Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thành lập sau ngày 31/12/2009 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức hành nghề công chứng chính thức hoạt động, Ủy ban nhân dân các huyện, các xã, thị trấn phải thực hiện chuyển giao việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng đó.

3. Tổ chức hành nghề công chứng thành lập mới, sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động phải thông báo bằng văn bản về thời điểm chính thức hoạt động với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện nơi đóng trụ sở.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực của các tổ chức hành nghề công chứng mới được thành lập, bảo đảm đáp ứng được nhu cầu công chứng tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành11/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng

            • 11/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực