Quyết định 39/2012/QĐ-UBND

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2012/QĐ-UBND NGÀY 05/09/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng ôtô;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng;

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 27/09/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi Thành phố giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của liên Sở: Giao thông vận tải - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1375/TTrLS: GTVT-TC-LĐTB&XH ngày 27/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiết a mục 2 Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau: "và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2)"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác theo Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tài chính; Giao thông vận tải;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử CP;
- Các báo: KTĐT, HNM, ĐPTTHHN;
- Trung tâm công báo TP;
- Các PVP, Phòng chuyên viên;
- Lưu VT, (3b), KTc (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực29/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Huy Tưởng
       Ngày ban hành19/12/2012
       Ngày hiệu lực29/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2012/QĐ-UBND bổ sung phương án giá vé vận chuyển hành khách

           • 19/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực