Quyết định 39/2012/QĐ-UBND

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỘC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THAM DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 56/TTr-SCT ngày 14/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điểm 4, Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp được tham dự hội chợ, triển lãm không quá 04 lần, bao gồm 02 lần ở trong nước (kể cả trong tỉnh) và 02 lần ở nước ngoài. Mức hỗ trợ bằng 50% mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/01 lần/doanh nghiệp khi tham dự hội chợ, triển lãm trong nước (kể cả trong tỉnh) và không quá 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)/01 lần/doanh nghiệp tham dự ở nước ngoài. Riêng đối với cơ sở sản xuất thuộc làng nghề, mức hỗ trợ bằng 100% mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/01 lần/cơ sở tham dự hội chợ, triển lãm trong nước (kể cả trong tỉnh) và không quá 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)/01 lần/cơ sở tham dự hội chợ, triển lãm nước ngoài.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này vẫn có hiệu lực thực hiện đến hết ngày 31/12/2015 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2012
Ngày hiệu lực12/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành02/11/2012
       Ngày hiệu lực12/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã

           • 02/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực