Quyết định 39/2013/QĐ-UBND

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định việc xử lý đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2013/QĐ-UBND xử lý đối với gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM NHẬP LẬU BỊ BẮT GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 9382/VPCP-KGVX ngày 19/11/2012 của Văn phòng Chính phủ V/v ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 05/NN&PTNT-CN ngày 02/01/2013 và Báo cáo thẩm định số 07/BC-STP ngày 07/01/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tất cả các loại gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Không tổ chức nuôi cách ly và bán phát mại đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn Tỉnh.

Toàn bộ chi phí cho việc tổ chức tiêu hủy do chủ hàng chi trả. Trường hợp không xác định được chủ hàng thì cơ quan bắt giữ báo cáo UBND Huyện, Thị xã, Thành phố nơi bị bắt giữ để cấp kinh phí từ nguồn dự phòng Ngân sách địa phương cho việc thực hiện tiêu hủy các loại gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3085/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND Tỉnh V/v Ban hành quy định xử lý đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Tỉnh, Chi cục Kiểm dịch vùng Quảng Ninh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- CT, P1, P2, P3;
- Đài PT và TH Tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- Trung tâm thông tin
- V0, V1, V2, NLN2; NC, TM2, KSTTHC;
- Lưu: VT, NLN1.(47b-QĐ 03)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2013
Ngày hiệu lực18/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2013/QĐ-UBND xử lý đối với gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2013/QĐ-UBND xử lý đối với gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành08/01/2013
       Ngày hiệu lực18/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2013/QĐ-UBND xử lý đối với gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2013/QĐ-UBND xử lý đối với gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc

           • 08/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực