Quyết định 3911/QĐ-BGTVT

Quyết định 3911/QĐ-BGTVT năm 2015 về thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định s107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải vviệc thành lập Ban Chỉ đạo trin khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc bsung nhân sự Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Trên cơ sở các văn bản về việc cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quc tế Long Thành của các cơ quan, đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam (văn bản số 5735/CHK-VP ngày 22/10/2015), Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (văn bản s3269/CQLXD-ĐSHK ngày 12/10/2015), Vụ Quản lý doanh nghiệp (văn bản số 223/QLDN ngày 13/10/2015), Vụ Tài chính (văn bản số 762/TC ngày 12/10/2015), Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (văn bản số 896/ĐTCT ngày 08/10/2015), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (văn bản số 551/HĐTV ngày 15/10/2015), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản s 3822/TCTCHKVN-TCCB ngày 13/10/2015);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Tổ giúp việc), do Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam làm Tổ trưởng và các ông (bà) có tên sau làm thành viên:

1. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Tổ trưởng.

2. Thiếu tướng Đỗ Đức Minh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân - Thành viên.

3. Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, Phó chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam - Thành viên.

4. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Thành viên.

5. Ông Triệu Khắc Dũng - Phó Cục trưng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Thành viên.

6. Ông Phạm Việt Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Thành viên.

7. Ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Thành viên.

8. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

9. Bà Đào Thanh Thảo - Phó Vụ trưng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

10. Đại úy Lưu Tuấn Cường, Trợ lý Phòng Công binh, Quân chng Phòng không không quân - Thành viên.

11. Ông Nguyễn Công Tài - Phó Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

12. Bà Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban Quản lý đu tư các dự án đi tác công tư - Thành viên.

13. Ông Tạ Mạnh Hùng, Trưởng ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Thành viên.

14. Ông Nguyễn Bách Tùng, Giám đốc Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dng công trình hàng không - Thành viên.

15. Ông Phạm Tiến Dũng, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

16. Bà Trần Thị Bích Vân - Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

17. Ông Nguyễn Văn Doanh, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

18. Bà Nguyễn Thùy Linh, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư - Thành viên.

19. Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Trưng phòng Quản lý cảng hàng không - sân bay, Cục Hàng không Việt Nam - Thành viên.

20. Ông Nguyễn Hồng Trang - Chuyên viên Phòng công trình đường sắt và hàng không, Cục Quản lý Xây dng và Chất lượng công trình giao thông - Thành viên.

21. Ông Trịnh Như Long, Trưng Ban Đầu tư, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Thành viên.

22. Ông Trần Ngọc Minh, Phó trưng bộ phận Văn phòng - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ giúp việc

1. Theo dõi tình hình và tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tổng hợp, chuẩn bị nội dung họp Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

2. Tham mưu Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 ca Quốc hội.

3. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án để báo cáo Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý thích hp; nhằm đảm bảo tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưng, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHĐT.

BTRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3911/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3911/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3911/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3911/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015

            • 02/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực