Quyết định 3917/QĐ-UBND

Quyết định 3917/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt hình thức quản lý điều hành dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3917/QĐ-UBND hình thức quản lý điều hành dự án bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân Bimexco Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3917/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HÌNH THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT BÃI BIỂN THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐOẠN BIMEXCO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Công ty Hưng Hải tại Công văn số 28/CV ngày 26 tháng 9 năm 2007 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1974/SKHĐT-XDCB ngày 17 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hình thức quản lý điều hành dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco như sau:

1. Hình thức quản lý điều hành dự án: thuê tư vấn.

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa nhà thầu

Loại hợp đồng

06

Tư vấn quản lý điều hành dự án

59.133.993

Chỉ định thầu

trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng.

Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Hưng Hải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực11/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3917/QĐ-UBND hình thức quản lý điều hành dự án bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân Bimexco Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3917/QĐ-UBND hình thức quản lý điều hành dự án bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân Bimexco Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3917/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành01/11/2007
        Ngày hiệu lực11/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3917/QĐ-UBND hình thức quản lý điều hành dự án bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân Bimexco Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3917/QĐ-UBND hình thức quản lý điều hành dự án bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân Bimexco Vũng Tàu

            • 01/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực