Quyết định 392/QĐ-TC

Quyết định 392/QĐ-TC năm 1977 thành lập Tổ vật giá ở các quận (huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện) đã được thay thế bởi Quyết định 42A/QĐ-UB thành lập Phòng Vật Giá ở quận huyện và được áp dụng kể từ ngày 23/03/1978.

Nội dung toàn văn Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện)


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 392/QĐ-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ VẬT GIÁ Ở CÁC QUẬN (HUYỆN)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27-10-1962.
- Căn cứ Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức của ngành Vật-Giá;
- Xét yêu cầu của công tác quản lý giá và phục vụ công tác quản lý kinh tế ở Quận (huyện);
- Theo đề nghị của các ông Chủ Nhiệm Ủy ban Vật-Giá và Trưởng Ban Tổ chức Chánh Quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay thành lập Tổ Vật-Giá ở các Quận (huyện) với biên chế từ 3 – 5 Cán bộ làm công tác giá do một Tổ trưởng có trình độ Trưởng phòng lãnh đạo, trực thuộc Ủy ban nhân dân và đặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Tài Mậu.

Điều 2 .- Nhiệm vụ của Tổ Vật-Giá Quận (huyện) là giúp Ủy ban nhân dân Quận, huyện trong việc quản lý giá cả ở địa phương và bao gồm các công tác sau đây:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chánh sách giá cả và quản lý giá cả thị trường ở Quận (huyện), có kiến nghị biện pháp, tổ chức thực hiện.

- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Vật-Giá thành phố cùng các ngành hữu quan của Thành, Quận xây dựng phương án giá sản phẩm hàng hoá sản xuất thu mua ở địa phương bao gồm hàng Nông sản thực phẩm, Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp, các dịch vụ phục vụ.

- Tham gia quản lý thị trường trên cơ sở nắm chắc hệ thống giá chỉ đạo, chủ trương chính sách của Nhà nước đề xuất ý kiến xây dựng.

- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ giá cả trong việc xây dựng các phương án giá và báo cáo cho Ủy ban Vật-Giá thành phố về tình hình giá cả …

Điều 3 .- Đồng chí Chủ Nhiệm Ủy ban Vật-Giá thành phố có trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ giá cả cho các Tổ Vật-Giá và bàn bạc với Ủy ban nhân dân Quận (huyện) trong việc bổ nhiệm Tổ Trưởng Tổ Vật-Giá và bố trí Cán bộ làm giá của Tổ theo quy định.

Điều 4 .- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh Quyền, Chủ Nhiệm Ủy ban Vật-Giá Thành phố, và Chủ tịch các Quận (huyện) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
- VP. Anh Tư Bình
- VP. Anh 9 Lê
- Ban Tổ Chức Chánh Quyền
- Ủy ban Vật-Giá Thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận (huyện)
- Lưu Văn Thư UBNDTP.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 392/QĐ-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu392/QĐ-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/1977
Ngày hiệu lực28/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/1978
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 392/QĐ-TC

Lược đồ Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu392/QĐ-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành28/06/1977
        Ngày hiệu lực28/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/1978
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 392/QĐ-TC thành lập Tổ vật giá các quận (huyện)