Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Phát triển sản xuất nấm tập trung ở một số tỉnh phía Bắc" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 393/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NẤM TẬP TRUNG Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghip và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Trng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Phát triển sản xuất tập trung ở một số tỉnh phía Bắc.

2. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

3. Chủ nhiệm dự án: KS. Vũ Thị Thủy.

4. Địa điểm thực hiện: Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2013-2015).

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tng quát:

- Xây dựng được các mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tập trung gắn kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ có hiệu quả.

- Tạo đà cho sự phát triển sản xuất nấm trong sản xuất nông hộ ở các địa phương.

6.2. Mục tiêu cthể:

- Quy mô: xây dựng 24 mô hình/3 năm (các loại nấm rơm, sò, mỡ, mộc nhĩ và linh chi).

- Sản xuất được 4.600 tấn nguyên liệu (mi mô hình thực hiện bình quân đạt 150 - 200 tấn). Sản phẩm nấm thương phẩm được bảo quản, chế biến và tiêu thụ tốt trên thị trường, dự kiến hiệu quả kinh tế đạt trên 30%.

- Tập huấn cho khoảng 1.840 lượt hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình. Tổ chức 56 lp tập huấn, đào tạo khoảng 1.680 lượt người ngoài hình. Tổ chức 24 hội thảo trong 3 năm, tham quan học tập cho 2.640 lượt nông dân.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 9.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín Tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Chủ nhiệm dự án, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Kho bạc NN nơi giao dịch;
-
Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô (tấn nguyên liệu)

Địa điểm

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Năm 2013

 

 

2.400,000

 

1

Xây dựng mô hình

1.400

Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh.

2.038,00

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

170,000

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

122,000

 

4

Chi khác

 

 

70,000

 

Năm 2014

 

 

3.300,000

 

1

Xây dựng mô hình

1.600

Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh.

2.542,000

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

528,000

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

127,000

 

4

Chi khác

 

 

103,000

 

Năm 2015

1.600

 

3.300,000

 

1

Xây dựng mô hình

 

Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh.

2.542,000

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

528,000

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

127,000

 

4

Chi khác

 

 

103,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 393/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu393/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2013
Ngày hiệu lực27/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 393/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu393/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành27/02/2013
        Ngày hiệu lực27/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

            • 27/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực