Quyết định 3931/QĐ-BYT

Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3931/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3931/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 14/2015/TT-BYT NGÀY 25/6/2015 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 4308/QĐ- BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Danh mục cụ thể tại phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày …. tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A1

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

B-BYT-286622

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone

Y tế dự phòng

Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

2.

B-BYT-286624

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone

Y tế dự phòng

Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành

A2

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

B-BYT-286623

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone

Y tế dự phòng

Sở Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3931/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3931/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2020
Ngày hiệu lực11/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(20/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3931/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3931/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3931/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3931/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýĐỗ Xuân Tuyên
       Ngày ban hành11/09/2020
       Ngày hiệu lực11/09/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tháng trước
       (20/09/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3931/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3931/QĐ-BYT 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Y tế

           • 11/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực