Quyết định 3934/QĐ-UBND

Quyết định 3934/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3934/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thú y giống vật nuôi Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 3934/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ CÁC QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y, GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Quyết định số 2292/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội; Khoản 3, Điều 40 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 13/11/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, NC (2)

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2014
Ngày hiệu lực13/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3934/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thú y giống vật nuôi Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3934/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thú y giống vật nuôi Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành13/11/2014
        Ngày hiệu lực13/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3934/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thú y giống vật nuôi Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3934/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thú y giống vật nuôi Thanh Hóa

            • 13/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực