Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND

Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà, đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà đất Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3943/2007/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN CƠ SỞ TÍNH THUẾ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Căn cứ Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 2243/CT/HC – QT – TV - AC ngày 07/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà, đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

Kinh phí triển khai:

- Tổng nhu cầu kinh phí : 1.715.000.000 đồng

+ Dự toán kinh phí theo Đề án đã duyệt: 1.715.000.000 đồng

+ Phê duyệt bổ sung: 492.000.000 đồng

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 3350/2007/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND tỉnh “V/v Phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà, đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã. phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3943/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3943/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3943/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà đất Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà đất Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3943/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýPhan Nhật Bình
       Ngày ban hành12/11/2007
       Ngày hiệu lực22/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà đất Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3943/2007/QĐ-UBND đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà đất Hải Dương

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực