Quyết định 3948/QĐ-BKHCN

Quyết định 3948/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3948/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3948/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12032:2017

ISO 2926:2013

Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu - Phân tích cỡ hạt trong dải từ 45 µm đến 150 µm - Phương pháp sử dụng sàng đột lỗ bằng điện

2.

TCVN 12033:2017

ISO 17500:2006

Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu - Xác định chỉ số mài mòn

3.

TCVN 12034:2017

ISO 18842:2015

Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Phương pháp xác định khối lượng riêng khi đổ đống và khi lèn chặt

4.

TCVN 12035:2017

ISO 18843:2015

Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Phương pháp xác định thời gian chảy

5.

TCVN 12036:2017

ISO 23201:2015

Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định nguyên tố lượng vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3948/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3948/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3948/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3948/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3948/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3948/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3948/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3948/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực