Quyết định 3951/QĐ-UBND

Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt địa bàn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2013-2015 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3951/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU TÁC HẠI CỦA BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và Thông tư 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/4/2012 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số: 1265/SLĐTBXH-TH ngày 12/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt địa bàn triển khai thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013-2015 tại 03 đơn vị xã Kim Đường huyện Ứng Hòa; xã Tòng Bạt huyện Ba Vì và phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Ba Vì và quận Hoàng Mai chỉ đạo triển khai các hoạt động của Mô hình theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- PVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3951/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2013 ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực Hà Nội

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực