Quyết định 3955/QĐ-BYT

Quyết định 3955/QĐ-BYT năm 2015 định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3955/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2015


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3955/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản họp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xuyên

 

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1

Phụ lục 1:

Chẩn đoán hình ảnh

BV Bạch Mai

2

Phụ lục 2:

Các thủ thuật và dịch vụ nội soi

Bạch Mai

3

Phụ lục 3:

Y học cổ truyền

BV Y học cổ truyền

4

Phụ lục 4:

Hồi sức tích cực

Bạch Mai

5

Phụ lục 5:

Nội khoa

Bạch Mai

6

Phụ lục 6:

Da liễu

BV Da liễu

7

Phụ lục 7:

Nội tiết

BV Nội tiết

8

Phụ lục 8:

Ngoại khoa

BV Việt Đức

9

Phụ lục 9:

Phụ sản

BV Phụ sản

10

Phụ lục 10:

Mắt

BV Mắt

11

Phụ lục 11:

Tai Mũi Họng

BV Tai Mũi Họng

12

Phụ lục 12:

Răng Hàm Mặt

BV Răng Hàm Mặt

13

Phụ lục 13:

Phục hồi chức năng

BV Bạch Mai

14

Phụ lục 14:

Bỏng

Viện bỏng

15

Phụ lục 15:

Ung bướu

BV K

16

Phụ lục 16:

PT nội soi

BV Nhi

17

Phụ lục 17:

Gây mê

Viện bỏng

18

Phụ lục 18:

Huyết học truyền máu

Viện HHTM

19

Phụ lục 19:

Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, giải phẫu bệnh

Bạch Mai

20

Phụ lục 20:

Thăm dò chức năng và một số dịch vụ khác

Bạch Mai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3955/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3955/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3955/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3955/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3955/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3955/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3955/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3955/QĐ-BYT định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2015

            • 22/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực