Quyết định 3959/QĐ-BYT

Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh

Nội dung toàn văn Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3959/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC VÀ THỜI GIAN LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản hp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao đ thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật về nhân lực và thời gian thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng chi phí tiền lương kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3959/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3959/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(06/06/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3959/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3959/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (06/06/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3959/QĐ-BYT 2015 định mức nhân lực thời gian xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh

              • 22/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực