Quyết định 3967/QĐ-UBND

Quyết định 3967/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Chỉ thị 13/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3967/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CHỈ THỊ SỐ 13/2014/CT-UBND NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10997/TTr-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 01 tháng 8 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3888/STP-KTrVB ngày 21 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đính chính Điểm b, Khoản 6 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

“b) Đối với người nước ngoài có hành vi bán dâm, bán dâm cho nhiều người cùng một lúc: ngoài việc bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Chỉ thị số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (A-B);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chi cục PCTNXH Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV; TTCB
- Lưu VT (VX-TC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3967/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo01/09/2014
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 3967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3967/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHứa Ngọc Thuận
       Ngày ban hành13/08/2014
       Ngày hiệu lực13/08/2014
       Ngày công báo01/09/2014
       Số công báoSố 51
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3967/QĐ-UBND 2014 đính chính 13/2014/CT-UBND phòng chống mại dâm Hồ Chí Minh

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực