Quyết định 3979/QĐ-UBND

Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quỹ phòng chống lụt bão Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3979/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2005/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5921/STC-QLNS ngày 19 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận.

Lý do: Căn cứ pháp lý để thực hiện đã hết hiệu lực thi hành do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thay thế Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận, đồng thời lập thủ tục mở tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3979/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3979/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực10/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3979/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quỹ phòng chống lụt bão Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quỹ phòng chống lụt bão Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3979/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực10/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quỹ phòng chống lụt bão Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quỹ phòng chống lụt bão Bình Thuận

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực