Quyết định 3987/2003/QĐ-UB

Quyết định 3987/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3987/2003/QĐ-UB duyệt quy hoạch tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3987/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TẠI CÁC QUẬN 1, 5, 6, 8, THỦ ĐỨC VÀ HUYỆN HÓC MÔN KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH NÔNG SẢN THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Theo Thông tư số 16/1999/TT-BTM ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn điều kiện mua bán, việc vận chuyển thực phẩm và chế biến;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 16 tháng 01 năm 2003 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2003; Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo qui hoạch;
Xét đề nghị của Liên Sở Thương mại và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2374/TM-KHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2003 về phê duyệt quy hoạch các tuyến đường không cấp đăng ký kinh doanh nông sản thực phẩm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy hoạch các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức, Gò Vấp và huyện Hóc Môn không được kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm (bao gồm các hình thức bán buôn, bán lẻ, lập kho chứa hàng, cửa hàng trưng bày hàng hóa) :

1.1.- Tại quận 1 : Đường Bến Chương Dương, đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Bến Chương Dương đến đường Nguyễn Cảnh Chân); đường Nguyễn Khắc Nhu, đường Cô Bắc (đoạn từ đường Nguyễn Khắc Nhu đến đường Nguyễn Thái Học); đường Cô Giang (đoạn từ đường Nguyễn Khắc Nhu đến đường Nguyễn Thái Học); đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Calmette); đường Phan Văn Trường, đường Ký Con (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Bến Chương Dương); đường Yersin (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Bến Chương Dương); đường Calmette (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Bến Chương Dương); đường Đề Thám (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Bến Chương Dương); đường Trịnh Văn Cấn, đường Nguyễn Thái Bình (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Calmette) và đường Lê Thị Hồng Gấm (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Calmette).

1.2.- Tại quận 5 :

+ Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu (phường 14, quận 5) : đườngTrần Chánh Chiếu (đoạn từ đường Phú Hữu đến đường Nguyễn Thị Nhỏ); đường Phú Giáo (đoạn từ đường Trang Tử đến đường Hồng Bàng); đường Xóm Vôi (đoạn từ đường Trang Tử đến đường Hồng Bàng) và đường Trang Tử (đoạn từ đường Nguyễn Thị Nhỏ đến đường Phú Hữu).

+ Khu vực chợ cá bán buôn Hòa Bình (phường 5, quận 5) : đường Đào Tấn (đoạn từ đường Hàm Tử đến đường Trần Tuấn Khải); đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Trần Hưng Đạo); đường Nhiêu Tâm (đoạn từ đường Hàm Tử đến đường Trần Hưng Đạo) và đường Bạch Vân (đoạn từ đường Hàm Tử đến đường Trần Tuấn Khải).

+ Khu vực chợ Thủy hải sản khô (phường 10, quận 5) : đường Trần Văn Kiểu (suốt tuyến đường thuộc phường 10 và phường 13); đường Triệu Quang Phục (đoạn từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Hải Thượng Lãn Ông); đường Phạm Huy Chú (suốt tuyến đường) và đường Lương Nhữ Học (đoạn từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Hải Thượng Lãn Ông).

1.3.- Tại quận 6 : đường Mai Xuân Thưởng, đường Trần Trung Lập, đường Cao Văn Lầu, đường Phan Văn Khỏe, đường Trần Bình, đường Lê Tấn Kế, đường Nguyễn Xuân Phụng, đường Chu Văn An, đường Lê Quang Sung, đường Phạm Đình Hổ, đường Hậu Giang và đường Bãi Sậy.

1.4.- Tại quận 8 : Các đường xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, quận 8.

1.5.- Tại quận Thủ Đức : đường Xuyên á (đoạn từ ga Sóng Thần đến cầu Bình Phước); Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Đúc Nhỏ đến can Vĩnh Bình), đường Tô Ngọc Vân (đoạn từ cầu Trắng đến ngã tư Gò Dưa); đường Gò Dưa, Tỉnh lộ 43 (từ ngã tư Gò Dưa đến trước trụ sở ủy ban nhân dân phường Bình Chiểu) và đường Ngô Quốc Chí (đoạn từ Tỉnh lộ 43 đến giáp khu chế xuất Linh Trung) và các đường xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức.

1.6.- Tại quận Gò Vấp : đường Nguyễn Oanh, đường Nguyễn Kiệm, đường Quang Trung, đường Phan Văn Trị, đường Nguyễn Văn Lượng, đường Lê Văn Thọ, đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất, đường Nguyễn Văn Nghi, đường Nguyễn Thái Sơn, đường Phạm Ngũ Lão, đường Lê Quang Định.

1.7.- Tại huyện Hóc Môn : Quốc lộ 22 (đoạn từ ngã tư An Sương đến ngã ba Hồng Châu thuộc các xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Sơn, Thị trấn, Tân Thới Nhì), Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn xã Bà Điểm); Tỉnh lộ 14 (đoạn từ ngã tư Thuận Kiều thuộc xã Bà Điểm đến ngã ba Giòng thuộc các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn); đường Nguyễn Thị Sóc (đoạn thuộc các xã Bà Điểm, Tân Xuân) và các đường xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hốc Môn.

Điều 2. Không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm hoặc bổ sung chức năng kinh doanh các mặt hàng này tại tất cả những tuyến đường nêu trên. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 có trách nhiệm di dời ra khỏi các tuyến đường nêu trên hoặc chuyển đổi ngành nghề, mặt hàng kinh doanh theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức, Gò Vấp và huyện Hóc Môn phối hợp thông báo trên các phương tiện thông tin, tổ chức thực hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm theo đúng qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức, Gò Vấp và huyện Hóc Môn, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mặt hàng nông sản, thực phẩm tại các tuyến đường nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5 PHó Chủ tịch
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thương mại
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Thành viên BCĐ di dời 10 Chợ
- UB MTTQVN TP, Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : các PVP, Các tổ NCTH
- Lưu (TM-L)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3987/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3987/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2003
Ngày hiệu lực19/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3987/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3987/2003/QĐ-UB duyệt quy hoạch tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3987/2003/QĐ-UB duyệt quy hoạch tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3987/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành04/08/2003
        Ngày hiệu lực19/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3987/2003/QĐ-UB duyệt quy hoạch tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3987/2003/QĐ-UB duyệt quy hoạch tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản thực phẩm

            • 04/08/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực