Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND

Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3368/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3272/TTr/TC-QLG ngày 12/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu bằng tiền lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như sau:

- Cấp mới: 20.000 đồng/1 biển số nhà.

- Cấp lại: 10.000 đồng/1 biển số nhà.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí, đơn vị thu lệ  phí cấp biển số nhà.

- Đối tượng nộp lệ phí: Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí.

- Đơn vị thu lệ phí: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết cấp biển số nhà.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu lệ phí cấp biển số nhà.

- Đơn vị thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền thu được để phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 50% được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu lệ phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3999/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3999/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3999/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3999/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành29/10/2007
       Ngày hiệu lực08/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3999/2007/QĐ-UBND thu sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Quảng Ninh