Quyết định 40/2003/QĐ-UB

Quyết định 40/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2003/QĐ-UB lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH THUỘC CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SỐ 6 HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ Ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng vàTthông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/1/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 23/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước;
Xét công văn số 336/CV-TCT ngày 25/2/2003 của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc đề nghị cho phép được thành lập Ban quản lý dự án Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty dự án đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (gọi tắt là Ban quản lý dự án).

 - Ban quản lý dự án được sử dụng con dấu của Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội để giao dịch công tác; Đồng thời trách nhiệm mở riêng tài khoản để nhận vốn và thanh quyết toán tài chính theo qui định hiện hành của luật pháp.

 - Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

 - Ban quản lý dự án hoạt động theo qui chế quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và các văn bản qui định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2 : Tổ chức bộ máy và cán bộ :

 - Giao cho Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội kiêm làm trưởng Ban quản lý Dự án.

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai thực hiện dự án để bố trí cán bộ, viên chức và thành lập các phòng, ban...chuyên môn nghiệp vụ cho hợp lý nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Chi phí phục vụ quản lý dự án được trích trong kinh phí của dự án theo qui định hiện hành của pháp luật.

Điều 3:Giao cho Ban quản lý dự án xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động trình Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phê chuẩn.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà NỘi, Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà nội, Ban quản lý dự án Trung Hòa - Nhân Chính thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2003
Ngày hiệu lực04/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 40/2003/QĐ-UB lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2003/QĐ-UB lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành04/03/2003
        Ngày hiệu lực04/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2003/QĐ-UB lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2003/QĐ-UB lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội

            • 04/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực