Quyết định 40/2006/QĐ-BCN

Quyết định 40/2006/QĐ-BCN bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định hướng dẫn luật hóa chất và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC HOÁ CHẤT CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu )

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư liên tịch Công nghiệp- Khoa học Công nghệ và Môi trường số 01/TT/CN-KCM ngày 28 tháng 02 năm 1997 hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng hoạt chất bề mặt Dodecyl Benzene Sulfonic Axit;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện Kim và Hoá chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp), như sau:

Tên hoá chất: Dodecyl Benzene Sulfonic Axit ( gọi tắt là DBSA)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ng ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Website Chính phủ;
- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ.
- Lưu VP, PC, CLH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực30/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành01/12/2006
       Ngày hiệu lực30/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất, nhập khẩu