Quyết định 40/2011/QĐ-UBND

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ đã được thay thế bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào các bến xe ô tô Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh giá năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông - Vận tải Ban hành Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông - Vận tải Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 78/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2011 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 784/STC-CSVG ngày 22 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định này áp dụng đối với đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe; các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt tại các bến xe ô tô và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với từng loại bến xe (đã bao gồm VAT)

Bến xe ô tô khách gồm 6 loại theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông - Vận tải Ban hành Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

1. Đối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh:

Thu theo trọng tải số ghế xe ghi trong sổ kiểm định an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường và chia theo khu vực:

a) Bến xe loại 2:

- Tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh: 2.500 đồng/ghế.

- Tuyến đi các tỉnh miền Đông, miền Tây: 2.700 đồng/ghế.

- Tuyến đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc: 3.000 đồng/ghế.

b) Bến xe loại 1 tính bằng 105% bến xe loại 2.

c) Bến xe loại 3 tính bằng 95% bến xe loại 2.

d) Bến xe loại 4 tính bằng 90% bến xe loại 2.

đ) Bến xe loại 5 tính bằng 85% bến xe loại 2.

e) Bến xe loại 6 tính bằng 80% bến xe loại 2.

2. Đối với xe buýt:

Thu theo số ghế ngồi ghi trong Giấy đăng ký xe (do đặc thù xe buýt có số ghế ngồi và chỗ đứng):

a) Bến xe loại 2: 400 đồng/ghế ngồi.

b) Bến xe loại 1: Tính bằng 105% bến xe loại 2.

c) Bến xe loại 3: Tính bằng 95% bến xe loại 2.

d) Bến xe loại 4: Tính bằng 90% bến xe loại 2.

đ) Bến xe loại 5: Tính bằng 85% bến xe loại 2.

e) Bến xe loại 6: Tính bằng 80% bến xe loại 2.

3. Đối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh:

Thu theo giá thu đối với xe buýt.

Điều 3. Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe

Tùy theo tình hình biến động của vật giá trên thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bến xe, giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.

3. Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị vận tải theo quy định này các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và Sở Tài chính./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyển Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2011
Ngày hiệu lực11/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành01/11/2011
        Ngày hiệu lực11/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên đ