Quyết định 4005/QĐ-UBND

Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG NHẬN CHỢ SIÊU THỊ ĐÀ NẴNG LÀ CHỢ HẠNG 1

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 730/SCT-QLTM ngày 07 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng, địa chỉ: 46 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là chợ hạng 1.

Điều 2. Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức thông báo và thực hiện Quyết định đến các tổ chức, cá nhân và cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Giám đốc Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KTN

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4005/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Chợ Siêu thị Đà Nẵng là chợ hạng 1

            • 11/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực