Quyết định 402/QĐ-CT

Quyết định 402/QĐ-CT năm 2015 Quy định tiếp nhận, xử lý qua đường dây nóng về công tác Thuế do Cục thuế tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 402/QĐ-CT tiếp nhận xử lý qua đường dây nóng công tác Thuế tỉnh Cao Bằng 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/QĐ-CT

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ CÔNG TÁC THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ công văn số 3634/TCT-KTNB ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Tổng cục Thuế về việc kiện toàn công tác tiếp nhận Đường dây nóng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, xử lý qua đường dây nóng về công tác Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các trưởng phòng, Chi cục Thuế các huyện, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, công chức Thuế làm công tác tiếp nhận, khai thác thông tin đường dây nóng thuộc Cục Thuế Cao Bng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Cc Thuế;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, KTNB, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
La Minh Báo

 

QUY ĐỊNH

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ CÔNG TÁC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-CT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng)

Điu 1. Nguyên tắc tiếp nhận, chuyển và xử lý thông tin đường dây nóng

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền quy định tại Quy định này và trong các văn bản pháp luật.

Việc chuyển thông tin, xử lý thông tin qua đường dây nóng được thực hiện như chế độ tiếp nhận, xử lý Công văn khẩn, Công điện khẩn.

Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

Được từ chối nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp chung chung, không thể xác định được vụ việc cụ th, xy ra ở đâu, có liên quan đến ai.

Điều 2. Các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua đưng dây nóng của Cục Thuế Cao Bằng gồm:

- Văn phòng Cục Thuế;

- Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

Điều 3. Số điện thoại tiếp nhận thông tin "Đường dây nóng"

1. Văn phòng Cục Thuế tỉnh:

 

Đơn vị

Số điện thoại

Chức năng giải quyết

Hộp thư điện tử

1

Phòng Kiểm tra nội bộ
phòng tiếp dân của Cục Thuế

026 3 852 721
026 3 888 996

Phản ánh khiếu nại tố cáo

PhongKTNBO.cba@gdt.gov.vn

2

Phòng Tổ chức cán bộ

026 3 852 727

Phản ánh thực thi công vụ

PhongTCCB.cba@gdt.gov.vn

3

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ

026 3 953 858

Giải đáp chính sách thuế

PhongTTHT.cba(@)gdt.gov.vn

2. Các Chi cục Thuế:

1

CCT Bảo Lạc

026 3 870 381

 

[email protected]

2

CCT Bảo Lâm

026 3 885 115

 

[email protected]

3

CCT Hạ Lang

026 3 830 214

 

[email protected]

4

CCT Hà Quảng

026 3 862 431

 

[email protected]

5

CCT Hòa An

026 3 861744

 

[email protected]

6

CCT Nguyên Bình

026 3 872 120

 

[email protected]

7

CCT Phục Hòa

026 3 822 808

 

[email protected]

8

CCT Quảng Uyên

026 3 821 144

 

[email protected]

9

CCT Thạch An

026 3 840 244

 

[email protected]

10

CCT Thành Phố

026 3 882 636

 

[email protected]

11

CCT Thông Nông

026 3 875 264

 

[email protected]

12

CCT Trà Lĩnh

026 3 880 668

 

[email protected]

13

CCT Trùng Khánh

026 3 826 128

 

[email protected]

Điều 4. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Người cung cấp thông tin đúng được Cục Thuế Cao Bằng cảm ơn, nếu nguồn tin có giá trị giúp kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác Thuế được xem xét khen thưởng. Người cung cấp thông tin phải đảm bảo sự thật của nguồn tin cung cấp, không nói sai sự thật vì mục đích cá nhân. Nếu cố ý cung cấp thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức, đơn vị, cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng được xem xét khen thưởng theo quy định. Nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm Quy định này thì bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 402/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu402/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 402/QĐ-CT tiếp nhận xử lý qua đường dây nóng công tác Thuế tỉnh Cao Bằng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 402/QĐ-CT tiếp nhận xử lý qua đường dây nóng công tác Thuế tỉnh Cao Bằng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu402/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýLa Minh Báo
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 402/QĐ-CT tiếp nhận xử lý qua đường dây nóng công tác Thuế tỉnh Cao Bằng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 402/QĐ-CT tiếp nhận xử lý qua đường dây nóng công tác Thuế tỉnh Cao Bằng 2016

            • 07/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực