Quyết định 4020/QĐ-UBND

Quyết định 4020/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4020/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4020/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2007/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải vế việc ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước phí vận tải đường bộ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VPCP (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT.Thành ủy; TT. HĐND TP;
- UBND thành phố (1);
- UBUBMTTQVN.TP và các đoàn thể;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Sở, ban ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Công báo thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT,QT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực31/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4020/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4020/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ ban hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýĐào Anh Dũng
       Ngày ban hành31/12/2014
       Ngày hiệu lực31/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4020/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ ban hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4020/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 42/2007/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ ban hành

           • 31/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực