Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2

Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước kèm theo QĐ 269-NH2 năm 1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 Ban quản lý dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn QĐ số 269-NH2


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403/1997/QĐ-NHNN2

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NGÂN HÀNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 269/QĐ-NH2 NGÀY 04-12-1992 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990;
Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố tại Lệnh số 06/LCT-HĐNN8 ngày 20 tháng 05 năm 1988;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển ký kết giữa Hiệp hội phát triển quốc tế và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 2785 VN ngày 16-01-1995 - Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán; Hiệp định tín dụng số 2855 VN ngày 19-7-1996 - Dự án Tài chính nông thôn; Hiệp định vay giữa Ngân hàng Phát triển Châu á và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 1457 VIE ngày 18-10-1996 - Dự án Tín dụng nông thôn;
Căn cứ Công văn số 5551/QHQT ngày 02 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về việc cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho vay lại các Tổ chức Tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Ban quản lý các Dự án Ngân hàng áp dụng chính thức Hệ thống Tài khoản Kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 04-12-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để hạch toán việc nhận và sử dụng vốn vay của các Tổ chức Đầu tư Phát triển quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là cơ quan thực hiện dự án.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 94/QĐ-NH21 ngày 17 tháng 4 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban quản lý các Dự án Ngân hàng áp dụng tạm thời Hệ thống Tài khoản Kế toán của các Tổ chức Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 06-3-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 403/1997/QĐ-NHNN2

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu403/1997/QĐ-NHNN2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/1997
Ngày hiệu lực20/12/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 403/1997/QĐ-NHNN2

Lược đồ Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 Ban quản lý dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn QĐ số 269-NH2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 Ban quản lý dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn QĐ số 269-NH2
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu403/1997/QĐ-NHNN2
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýĐỗ Quế Lượng
       Ngày ban hành05/12/1997
       Ngày hiệu lực20/12/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 Ban quản lý dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn QĐ số 269-NH2

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 Ban quản lý dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn QĐ số 269-NH2

           • 05/12/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực