Quyết định 403/QĐ-BNN-TY

Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ phòng chống dịch cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất chất sát trùng hỗ trợ Phú Thọ phòng chống cúm gia cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH PHÚ THỌ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ vá quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Phú Thọ tại công văn số 749/UBND-KT5 ngày 06/3/2014 về việc đề nghị cấp hỗ trợ hóa chất khử trùng và vắc xin phục vụ công tác phòng, chống và dập dịch cúm gia cầm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 7.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Thọ để phòng, chống dịch cúm gia cầm. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 403/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu403/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 403/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất chất sát trùng hỗ trợ Phú Thọ phòng chống cúm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất chất sát trùng hỗ trợ Phú Thọ phòng chống cúm gia cầm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu403/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất chất sát trùng hỗ trợ Phú Thọ phòng chống cúm gia cầm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 403/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất chất sát trùng hỗ trợ Phú Thọ phòng chống cúm gia cầm

            • 10/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực