Quyết định 4039/QĐ-BTC

Quyết định 4039/QĐ-BTC năm 2007 bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC về Quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4039/QĐ-BTC bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4039/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3836/QĐ-BTC NGÀY 17/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ THÔNG BÁO MỨC VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3836/QĐ-BTC ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế thông báo mức vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hàng quý, trước ngày 25 tháng cuối quý trước, căn cứ vào dự toán được giao, tình hình thanh toán vốn đầu tư thực tế và nhu cầu thanh toán của các dự án, Kho bạc Nhà nước lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư quý (chia ra từng tháng) gửi cơ quan tài chính cùng cấp làm cơ sở lập kế hoạch điều hành ngân sách quý. Cụ thể:

- Kho bạc Nhà nước (trung ương) lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng quý của các dự án thuộc ngân sách trung ương gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng quý của các dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh gửi Sở Tài chính.

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng quý của các dự án thuộc ngân sách cấp huyện gửi Phòng Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBND, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4039/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4039/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4039/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 4039/QĐ-BTC bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4039/QĐ-BTC bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4039/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Tá
       Ngày ban hành28/12/2007
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4039/QĐ-BTC bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4039/QĐ-BTC bãi bỏ Quyết định 3836/QĐ-BTC

           • 28/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực