Quyết định 404/QĐ-TTg

Quyết định 404/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 404/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ trưởng Tổ công tác;

2. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực Tổ công tác;

3. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó Tổ công tác;

4. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ phó Tổ công tác;

5. Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thành viên;

6. Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

8. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thành viên;

9. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên;

10. Ông Lê Chiêm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên;

11. Ông Lê Quý Vương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên;

12. Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

14. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Thành viên;

15. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

16. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thành viên;

19. Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

20. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Thành viên;

21. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thành viên;

23. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên;

24. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

25. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thành viên;

26. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên;

27. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

28. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

29. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thành viên;

30. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên;

31. Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Thành viên.

Điều 2. Tổ công tác, thành viên Tổ công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tcông tác xem xét, quyết định việc bổ sung, thay đổi thành viên Tổ công tác.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các thành viên Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban c
a Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nư
c;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu404/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 404/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 404/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu404/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 404/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 404/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm

              • 23/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực