Quyết định 405/QĐ-UBND-HC

Quyết định 405/QĐ-UBND-HC phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 405/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/QÐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG ỨNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;

Căn cứ Quyết định số 10116/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 406/SCT-QLĐN ngày 05/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 407/KH-SCT ngày 05/5/2014 của Sở Công Thương về cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014.

Điều 2. Công ty Điện lực Đồng Tháp có trách nhiệm cung ứng điện theo kế hoạch được phê duyệt; khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tiết giảm điện và phương án cung cấp điện hợp lý trình Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện trên địa bàn tỉnh (thông qua Sở Công Thương); kiến nghị Tổng Công ty Điện lực miền Nam tăng sản lượng điện phân bổ cho những tháng sản lượng phân bổ thấp hơn nhu cầu; thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định.

Giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Ðiều 3. Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn png Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lc Đồng Tháp, Ch tịch Ủy ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph và các đơn v liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định y./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- BCông Tơng;
- CT và các PCT/UBND tnh;
- Tổng công ty Điện lực miền Nam;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 405/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu405/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 405/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 405/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 405/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu405/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 405/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 405/QĐ-UBND-HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện Đồng Tháp

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực