Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 tổ chức “Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 ngày hội di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vinh danh


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4063/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh” vào tháng 12 năm 2013 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam – Đồng Mô – Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4063/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4063/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4063/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 ngày hội di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vinh danh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 ngày hội di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vinh danh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4063/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 ngày hội di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vinh danh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4063/QĐ-BVHTTDL năm 2013 ngày hội di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vinh danh

            • 18/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực