Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT

Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 4069/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ, BỆNH ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân,

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện (có các mẫu đính kèm).

Điều 2. Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh (được gọi chung là bệnh viện) của nhà nước, bán công, dân lập, tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Điều trị-Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mẫu hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Huỷ bỏ Quyết định số 1333/1999/BYT-QĐ ngày 03 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành, Hiệu trưởng Trường Đại học, Trung học Y, Dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 5
Văn phòng Chính phủ (để công báo)
Lưu ĐTr, PC
Lưu trữ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

MỤC LỤC

MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN DÙNG TRONG BỆNH VIỆN

1. Hướng dẫn ghi và mã các thông số hồ sơ bệnh án

2. Phần I

- Mẫu bệnh án: 24 loại

3. Phần II

- A. Mẫu giấy, phiếu y: 45 loại

- B. Mẫu giấy, phiếu dược: 18 loại

- C. Mẫu giấy, phiếu vật tư thiết bị y tế: 3 loại

4. Phần III

- A. Mẫu sổ y: 42 loại

- B. Mẫu sổ dược: 3 loại

- C. Mẫu sổ vật tư thiết bị y tế: 2 loại

5. Phần IV

Phụ lục 1: Bảng mã các xét nghiệm Huyết học, Hoá sinh và Vi sinh

Phụ lục 2: Bảng mã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi

Phụ lục 3: Danh mục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Danh mục các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phụ lục 4: Bảng mã các bệnh viện, viện

Phụ lục 5: Bảng mã 54 dân tộc

Phụ lục 6: Bảng mã nghề nghiệp theo thành phần xã hội

Phụ lục 7: Bảng mã một số nước.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4069/2001/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4069/2001/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2001
Ngày hiệu lực13/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(25/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4069/2001/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4069/2001/QĐ-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýLê Ngọc Trọng
     Ngày ban hành28/09/2001
     Ngày hiệu lực13/10/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 tháng trước
     (25/11/2020)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án