Quyết định 4097/QĐ-BKHCN

Quyết định 4097/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4097/QĐ-BKHCN 2013 Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4097/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 16 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 10071:2013

ISO 18454:2001

Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép

2.

TCVN 10072:2013

ISO 18895:2006

Giầy dép - Phương pháp thử chi tiết độn cứng - Độ bền mỏi

3.

TCVN 10073:2013

ISO 18896:2006

Giầy dép - Phương pháp thử chi tiết độn cứng - Độ cứng theo chiều dọc

4.

TCVN 10074:2013

ISO 19953:2004

Giầy dép - Phương pháp thử gót - Độ bền va đập từ phía bên

5.

TCVN 10075:2013

ISO 19954:2003

Giầy dép - Phương pháp thử giầy dép thành phẩm - Ảnh hưởng do giặt bằng máy giặt gia đình

6.

TCVN 10076:2013

ISO 19956:2004

Giầy dép - Phương pháp thử gót - Độ bền mỏi

7.

TCVN 10077:2013

ISO 19957:2004/Cor1:2005

Giầy dép - Phương pháp thử gót - Độ bền giữ đinh đóng gót

8.

TCVN 10078:2013

ISO 19958:2004

Giầy dép - Phương pháp thử gót và phủ gót - Độ bền giữ phủ gót

9.

TCVN 10079:2013

ISO/TR 20572:2007

Giầy dép - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Các phụ liệu

10.

TCVN 10080:2013

ISO/TR 20573:2006

Giầy dép - Yêu cầu tính năng đối với các chi tiết của giầy dép - Gót và phủ gót

11.

TCVN 10081:2013

ISO 20863:2004

Giầy dép - Phương pháp thử pho hậu và pho mũi - Độ bền liên kết

12.

TCVN 10082:2013

ISO 20864:2004

Giầy dép - Phương pháp thử pho hậu và pho mũi - Đặc tính cơ học

13.

TCVN 10083:2013

ISO 20865:2002

Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Năng lượng nén

14.

TCVN 10084:2013

ISO 20866:2001

Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền tách lớp

15.

TCVN 10085:2013

ISO 20867:2001

Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền giữ đinh đóng gót

16.

TCVN 10086:2013

ISO 20868:2001

Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền mài mòn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4097/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4097/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2013
Ngày hiệu lực26/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4097/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4097/QĐ-BKHCN 2013 Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4097/QĐ-BKHCN 2013 Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4097/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành26/12/2013
        Ngày hiệu lực26/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4097/QĐ-BKHCN 2013 Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4097/QĐ-BKHCN 2013 Tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ

            • 26/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực