Quyết định 41/1998/QĐ-BCN

Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 41/1998/QĐ-BCN

    Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP III

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ thông tư số 20/GD-ĐT ngày 13/9/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đặt tên Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (tại văn bản số 177/TMĐC ngày 19/5/1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III trực thuộc Bộ Công nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ theo quy chế trường trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 781/GD-ĐT ngày 03/3/1997 của Bộ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở của trường: Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Điều 2: Trường có nhiệm vụ:

1. Đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp các ngành: địa chất, thủy văn, trắc địa, biên tập và chế bản bản đồ, khai thác mỏ, tin học và trung học nghề, công nhân kỹ thuật các nghề về địa chất, cơ khí, điện, sửa chữa xe máy, vận hành máy thi công.

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật trung học, trung học nghề và công nhân kỹ thuật thuộc các ngành, nghề do trường đào tạo và tổ chức bồi dưỡng kiểm tra nâng bậc cho công nhân theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

3. Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ gắn với đào tạo và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực, trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường.

Điều 3: Trường Trung học Công nghiệp III là đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc hệ thống danh mục trong mạng lưới trường trung học chuyên nghiệp Nhà nước và được hưởng mọi quyền lợi của trường trung học chuyên nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước, có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quy mô của trường: Từ 1.000 đến 1.300 học sinh.

Trong đó hệ trung học chuyên nghiệp và trung học nghề từ 500 đến 600 học sinh.

Tổ chức bộ máy của trường có:

+ Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng,

+ Các phòng, ban nghiệp vụ,

+ Các ngành, ban chuyên môn (hoặc tổ bộ môn giáo viên),

+ Các cơ sở thực hành, thực tập và sản xuất, dịch vụ.

Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Công nghiệp III trình Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 4: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp III  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.


Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ban TCCB CP,
- Sở GD và ĐT  Hà Nội,          
- Ngân hàng, Kho bạc huyện Sóc Sơn,
- Lưu VP, TCCB.


K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

                                                                                                  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/1998/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/1998/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/1998
Ngày hiệu lực20/06/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/1998/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/1998/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýGiã Tấn Dĩnh
        Ngày ban hành20/06/1998
        Ngày hiệu lực20/06/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/1998/QĐ-BCN đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ Địa chất thành Trường Trung học Công nghiệp III

            • 20/06/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực