Quyết định 41/1999/QĐ-UB

Quyết định 41/1999/QĐ-UB về chuyển Phòng Địa chính và quản lý nhà quận, huyện thành thành Phòng Địa chính - Nhà đất do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/1999/QĐ-UB chuyển Phòng Địa chính quản lý nhà thành Phòng Địa chính Nhà đất Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN PHÒNG ĐỊA CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ QUẬN, HUYỆN THÀNH PHÒNG ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 18/3/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuyển Phòng Địa chính và quản lý nhà các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn (được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 10/3/1995 và Quyết định số 1923/QĐ-UB ngày 1/6/1996 của UBND Thành phố) thành Phòng Địa chính - Nhà đất.

Điều II: Phòng Địa chính - Nhà đất các Quận, Huyện có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Phòng Địa chính - Nhà đất là phòng chuyên môn giúp UBND Quận, Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, nhà cửa, đo đạc bản đồ trên địa bàn quận, huyện;

- Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND quận, huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Địa chính - Nhà đất quận, huyện:

Giúp UBND quận, huyện thực hiện các việc như sau:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhà trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Dự thảo các văn bản, tổ chức triển khai hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức và công dân thực hiện chế độ chính sách về quản lý, sử dụng đất và nhà trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thẩm định và trình UBND quận, huyện các văn bản của UBND xã, phường, thị trấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhà theo quy hoạch của UBND thành phố đã phê duyệt và phân cấp quản lý đất đai của luật đất đai.

- Quản lý và theo dõi biến động về diện tích các loại đất, loại nhà, về Chủ sử dụng nhà và Chủ sở hữu nhà. Chỉnh lý các hồ sơ, tài liệu về Địa chính - Nhà đất; Bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng tại địa bàn quận, huyện; Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất và nhà theo định kỳ.

- Tham gia với các cơ quan chức năng trong việc hoạch định địa giới hành chính xã, phường, thị trấn. Tiếp nhận và quản lý các tiêu mốc đo đạc, mốc địa giới, mốc địa chính, mốc lộ giới thuộc quận, huyện, tham gia giải quyết tranh chấp Địa chính - Nhà đất.

- Dự thảo văn bản trình UBND quận, huyện để báo cáo cấp trên có thẩm quyền quyết định việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất, thu hồi đất, quản lý đất công để sử dụng vào các mục đích phục vụ lợi ích công cộng.

- Tổ chức xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho cá nhân và các tổ chức xã hội, theo thẩm quyền của UBND quận, huyện do pháp luật quy định.

- Căn cứ yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Địa chính - Nhà đất Thành phố hướng dẫn, có kế hoạch đề nghị UBND quận, huyện cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của xã, phường làm công tác quản lý Địa chính - Nhà đất.

- Phối hợp với thanh tra Nhà nước quận, huyện và các lực lượng thanh tra chuyên ngành, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và nhà; về đo đạc bản đồ của UBND xã, phường, thị trấn; của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quản lý.

- Phòng Địa chính - Nhà đất quận, huyện có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ, bổ sung cập nhật hồ sơ quản lý đất và nhà, các tài liệu bản đồ địa chính, nhà đất thuộc quyền quản lý của quận, huyện. Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đất và nhà cho các cơ quan có thẩm quyền và nhu cầu thông tin hợp pháp về nhà - đất của người dân, đồng thời chịu trách nhiệm về chế độ chính xác của tài liệu, hồ sơ đã cấp trước pháp luật Nhà nước.

- Chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết để Chủ tịch UBND quận, huyện, Sở Địa chính - Nhà đất giải quyết việc tranh chấp đất và nhà theo luật pháp Nhà nước và quy định của UBND Thành phố.

Điều III: Phòng Địa chính - Nhà đất Quận, Huyện được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều IV: Tổ chức bộ máy của Phòng Địa chính - Nhà đất Quận, Huyện gồm có một trưởng phòng, một phó phòng. Biên chế của Phòng Địa chính - Nhà đất được sử dụng 8 người (đối với các quận: Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình; 10 người (đối với các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn).

+ Quyết định này cụ thể hóa Điều III của Quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 18/3/1999 của UBND Thành phố và khi tổ chức thực hiện được thi hành theo nội dung đã ghi trong quyết định này.

Điều V: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Cừ

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/1999
Ngày hiệu lực27/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 41/1999/QĐ-UB chuyển Phòng Địa chính quản lý nhà thành Phòng Địa chính Nhà đất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/1999/QĐ-UB chuyển Phòng Địa chính quản lý nhà thành Phòng Địa chính Nhà đất Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLương Ngọc Cừ
       Ngày ban hành27/05/1999
       Ngày hiệu lực27/05/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/1999/QĐ-UB chuyển Phòng Địa chính quản lý nhà thành Phòng Địa chính Nhà đất Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/1999/QĐ-UB chuyển Phòng Địa chính quản lý nhà thành Phòng Địa chính Nhà đất Hà Nội

          • 27/05/1999

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/05/1999

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực